שיטות לימוד ושינון למבחני הבגרות

Posted by admin on August 17, 2014

שיטות לימוד ושינון למבחני הבגרות

מעבר מוצלח של מבחני הבגרות הוא חיוני כיום יותר מתמיד
ליצירת היסודות של קריירה מקצועית או אקדמאית. במקצועות אוניברסיטאיים מבוקשים,
ממוצע הציונים המבוקש הוא כיום גבוה הרבה יותר מבעבר בגלל הביקוש הגדול ומספר
המקומות הקטן. בגלל החשיבות הרבה של הציונים חשוב מאוד לערוך תהליכי הכנה, לימוד
ושינון נכונים שיסייעו לתלמיד לא רק לחזור על החומר הנלמד ולשנן אותו אלא גם לגרום
לו להיות מסוגל להשתמש בו בצורה נכונה בזמן המבחן. במאמר זה נסקור מספר שיטות
פשוטות שיכולות לסייע ללימוד ושינון נכונים יותר למבחני הבגרות, בעיקר במקצועות
הלימוד העיוניים.

הכנה נכונה יותר למבחנים העיוניים

בגרויות הם המבחנים החשובים ביותר שיעבור התלמיד. כמות
החומר שיש על התלמידים לזכור ולשנן, בעיקר כאשר מדובר במבחנים העיוניים, היא גדולה
מאוד. משום כך, יש נטייה להקדיש זמן רב מאוד לקריאה, שינון ולימוד בעל פה של חומר
לימודי. למרות החשיבות של ביצוע תהליכים שכאלה, יש לזכור כי בסופו של דבר במהלך
המבחן מתבקש התלמיד במרבית המקרים גם לנתח את החומר, לשלב אלמנטים שונים מתוכו
ולעיתים אף לכלול אינטרפרטציה אישית.