שיטות לימוד ושינון למבחני הבגרות – חלק 2

Posted by admin on July 24, 2014

משום כך, חשוב להקפיד ולהתאמן על כתיבה ומענה
על שאלות לדוגמה בנוסף ללימוד ושינון החומר. תלמיד שיבצע אך ורק תהליכים של שינון
יתקשה מאוד במהלך המבחן עצמו. יש לזכור כי יצירת וכתיבת חיבור בצורה נכונה היא
יכולת נרכשת שיש להתאמן עליה.

חלוקה נכונה של הזמן ושל חומר הלימוד

אחת מן העצות הפשוטות אך המועילות ביותר קשורה לחלוקה פשוטה
של הזמן ולחלוקה נכונה של החומר הלימודי ליחידות הניתנות ללימוד, שינון ותרגול יום
יומיים. חלוקה שכזאת תתבצע מראש ותקצוב פרק זמן קבוע בכל יום. שוב, חשוב להקפיד כי
החלוקה תאפשר זמן מספיק לא רק לשינון אלא גם לתרגול. חשוב גם לוודא כי שינון
ותרגול מקיף של כל החומר יסתיים כמה ימים לפני המבחן עצמו על מנת להותיר לתלמיד
פרק זמן נוסף למעבר נוסף ומסכם על כל חומר הלימוד. חלוקה נכונה של חומר הלימוד גם
תסייע להפחית את הלחץ ותפחית את הסיכויים לחרדת ביצוע בזמן המבחנים עצמם.